nieuws

Weer een complex vraagstuk opgelost!

Ons werd het vraagstuk voorgelegd om de productiekosten van tandenborstels te verlagen. Gezien het feit dat 80% van de kosten bestaan uit energiekosten lag hier onze uitdaging. Bij deze kosten gaat het om kleine verschillen tot achter de komma (zelfs tot het 36e getal), die bij grote productiehoeveelheden aanzienlijke verschillen kunnen opleveren.

De energiekosten zijn waren niet de enige parameters waarmee rekening gehouden moest worden. Denk ook aan CO2-uitstoot, energiebelasting, calorische waarde van het gas en de temperatuur. In de case De Slimme EnergieMeter is te lezen hoe met onze algoritmes, op basis van actuele en historische gegevens, tienden van centen bespaard worden. We gaan ook kort in op forecasting met behulp van deze wiskundige berekeningen. 

terug naar pagina