nieuws

Aangescherpte privacy wetgeving stelt eisen aan de veiligheid van uw data (BKL kennissessie)

In samenwerking met de Bedrijfskring Lelystad organiseert Syscon op donderdag 18 februari 2016 een kennissessie over de aangescherpte privacywetgeving en de eisen die deze wetgeving stelt aan de veiligheid van uw data. U wordt als ondernemer geacht passende maatregelen te nemen privacygevoelige informatie zo goed mogelijk te beveiligen. En wanneer een datalek zich voordoet, dient u daarvan melding te maken. Het risico op een datalek is groter dan u wellicht denkt.

Tijdens deze kennissessie licht Maarten IJssel - directeur/eigenaar van Syscon - toe wat deze aangescherpte privacywetgeving inhoudt, welke maatregelen u als onderneming kunt treffen om uw data zo goed mogelijk te beschermen en welke afspraken u moet maken met cloud leveranciers die data voor u opslaan. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan factoren die het risico op een datalek beïnvloeden (denk aan phishing e-mails, inzet van mobiele apparaten, wachtwoordgebruik).

We sluiten de middag af met het BKL Meeting Point waarbij onder het genot van een smakelijk hapje en drankje ruimschoots de tijd is om vragen te stellen en onderling te netwerken.

Programma:
16.00 uur         ontvangst
16.15 uur         privacywetgeving en de veiligheid van uw data                        
    - toelichting op de wetgeving                        
    - situatieschets betrokken partijen, verantwoordelijkheden en maatregelen                        
    - bewuste medewerker essentieel
17.00 uur         gelegenheid tot het stellen van vragen en netwerken

Locatie:
Syscon B.V., Middendreef 281C, 8233 GT Lelystad.

Aanmelden:
Aanmelden kan tot en met 15 februari 2016 door een mail te sturen naar info@bedrijfskring.nl. 
Geen lid van de Bedrijfskring Lelystad? Neem dan rechtstreeks contact op via info@syscon.nl of bel met 0320-232005.

Wij zien u graag tegemoet!

terug naar pagina